Artist: Ewa Irena Polanek BA (Hons)
Title:  Luskentyre, Isle of Harris
Medium: Mixed Media
Size: 47cm x 47cm
Price: £975

                                                                                               Click to return to Thumbnails                                        View Next image